Privacy Policy

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt door METALCED n.v.
  Contactgegevens
  Adres : MECHELSESTEENWEG 307 – 2550 KONTICH – BELGIE
  Email : gdpr@metalced.be
  Data protection officer : MICHEL CLEREBOUT
 2. Aan wie is dit privacy beleid gericht? 
  Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten..
 3. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij? 
  Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben :

  • Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), functie, foto
  • Adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
  • Professionals : bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), (e-mail), BTW-nummer en ondernemingsnummer
  • Merk en model van producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd
  • Merk en model van producten en diensten die u heeft aangeschaft en informatie die verband houdt met de bestelling
  • Ingeval van uitvoering van reparatie : identificatiegegevens toestel, leeftijd van de reparatie/herstelling
  • Datum van registratie van de gegevens en de broninformatie afkomstig van derde partijen : Wij kunnen ook informatie over u verwerken die afkomstig is uit externe databases (bv. van de fabrikant van uw toestel of van bedrijven gespecialiseerd in commercialisatie van persoonsgegevens) teneinde uw gegevens update te houden of om u gepersonaliseerde reclame te kunnen sturen.
 4.  Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?
  1. A) Met uw toestemming (rechtsgrond : art. 6a. van de privacy wetgeving)
   • Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon
   • Om u de newsletters te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of om uw deelneming aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen.
  2. B) Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond : art. 6b. van de privacy wetgeving
   • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden)
   • Voor het onderhoud, herstel en depannage van uw toestel
   • Voor boekhoudkundige doeleinden
   • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke
  3. C) Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond : art. 6f. van de privacy  wetgeving)
   • Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel
   • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen
   • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke
  4. D) Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond : art. 6d. van de privacy wetgeving)
   • Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw
  5.  E) Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn(rechtsgrond : artikel 6c. van de privacy wetgeving)
   • In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.
 5. Kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?
  In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven :

  • Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (bv. Call centers, reclame-agentschappen, ICT providers, Cloud providers, .. .)
   In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen
  • Aan de fabrikant van uw toestel
  • Aan onze commerciële partners zodat zij u commerciële aanbiedingen kunnen sturen eventueel op basis van uw marketing profiel
  • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.
 6. Doorgave buiten de Europese Unie
  Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de  E.U., behalve op expliciet verzoek van onze leverancier gevestigd in een land buiten de E.U., en dit uitsluitend in het kader voor het uitvoeren van uw contract, ons gerechtvaardigd   belang, het beschermen van uw vitale belangen en het naleven van wettelijke verplichtingen. In dit geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.
 7. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
  Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende 15 jaar.
 8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
  Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wij nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.